Antropolog

Definition of Antropolog
(noun) anthropologist